Spa at Phu Pha Nam


 

เทศกาลทะเลหมอก ดอกไม้งาม บานสะพรั่ง ทั้งภูเรือ และงานดอกไม้เมืองหนาว ประจำปี 2554

พฤศจิกายน 2554 - มกราคม 2555  อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย


อำเภอภูเรือกำหนดจัดงานเทศกาลทะเลหมอก ดอกไม้งาม บานสะพรั่ง ทั้งภูเรือ  สัมผัสทะเลหมอก บรรยากาศอันหนาวเย็น ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอภูเรือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
       สำหรับการจัดงานในปีนี้ จะจัดซุ้มที่ประดับด้วยไม้ดอกนานาชนิด ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งสองด้านของทางเข้าอำเภอภูเรือ ตกแต่งบริเวณสองข้างทางถนนสายเลย- หล่มสัก เกาะกลางถนนและบริเวณที่หน้าการอำเภอ  ที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานไม้ดอกเมืองหนาว โดยเน้นไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นไม้ดอกสีเหลือง  เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมาได้ตื่นตาและชื่นชผมไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  รวมทั้งการจัดสวนหย่อมที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกนานาชนิด  ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือและจังหวัดเลย อีกทางหนึ่ง และปีนี้อำเภอภูเรือได้จัดทำสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือ โดยการสร้างกระเช้าดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และทุ่งคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

       ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อำเภอภูเรือจัด งานไม้ดอกเมืองหนาว ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 2  มกราคม 2555   รวม 5 วัน
กิจกรรมภายในงานไม้ดอกเมืองหนาว ประจำปี 2554  วันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 2 มกราคม 2555
ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูเรือ
- ชมพิธีเปิดอันตระการตา พร้อมขบวนแสดงแห่แฟนซีไม้ดอกนานาพันธุ์  และชมศูนย์อำนวยการจัด     งานซึ่งได้แสดงผังเส้นทางและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของอำเภอภูเรือ กลุ่มอำเภอใกล้เคียง ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2554
- ชมการประกวดการแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ของภาครัฐและภาคเอกชน
- แวะและเลือกซื้อสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของอำเภอภูเรือ และจังหวัดเลย เช่น เห็ดหอมสด
ไวน์กระชายดำ  ไข่เค็มกระชายดำ ผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ
- ชมและเลือกซื้อ กิ่งพันธุ์ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ผล นานาชนิด และผลิตภัณฑ์จากไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
- ภาคกลางคืน ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งแสดงถึงการดำรงชีวิต วิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยตัวแทนของสถานศึกษา ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
         สำนักงานอำเภอภูเรือ  โทร. 0 4289 9123 เว็บไซต์ www.phuruatour.com
         ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดเลย โทร. 0 42 81 2812 , 0 42 81 1405Dok Mai Muang Nao Fair
Is in Amphoe Phu Rua during New Year. The Fair Features shops, pageants and sale of decorative plants, flowers and agricultural produce.


งานดอกไม้ฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย
ช่วงเทศกาลตรุษจีนประมาณ 1-7 ก.พ. ของทุกปี มีขบวนแห่รถที่ตกแต่งสวยงาม มหรสพ ร้านรวงมากมาย โดยเฉพาะมะขามหวาน สินค้าขึ้นชื่อของ จ.เลย จัดที่ตัวเมืองจังหวัด (ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 75 กม.)
Dok Fai Ban Makham Wan Muang Loei Fair
Is held in front of the provincial hall during Chinese New Year in January - February. A procession decorated with cotton products is the highlight.

  

ประเพณีแห่ผีตาโขน
งานบุญหลวงสุดสัปดาห์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี อ.ด่านซ้าย พบกับขบวนแห่ที่สนุกสนานโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย หน้ากากที่มีสีสัน เป็นจุดเด่นของงาน

สำหรับปี 2555 เริ่มเทศกาลผีตาโขน ตั้งแต่วันที่ 12-14มิ.ย.  
สามารถดาวน์โหลดกำหนดการรายละเอีดยต่าง ๆ ได้ที่  :
http://www.tessabandansai.com/phi_ta_khon_p.htm
Phi Ta Khon Festival
Is at Amphoe Dan Sai in June or July. This folk play is organised as the district' s major annual event. Aside from merit making and a sermon, there is a procession bearing Phra Uppakhut, a rain in ducing Buddha image. Adult men and boys wear colorful ghost masks and join in the procession.


ประเพณีงานสงกรานต์แห่ต้นดอกไม้  อ.นาแห้ว
ความเป็นมา  การแห่ต้นดอกไม้ เกิดขึ้นเมื่อ 400 ปีผ่านมา ณ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จ.เลย ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา น้อมบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ข้าวกล้าในภูมินาอุดมสมบูรณ์  การแห่ต้นดอกไม้ตำบลแสงภาสืบทอดประเพณีทุกปีในวันขึ้นปีใหม่ของไทย  เริ่มจากวันที่ 14 เม.ย. ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์ ถึงวันที่ 16 เม.ย. ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนศักราชใหม่ หรือวันขึ้นศักราชใหม่ แห่ให้ครบ 3 วัน และจะมีการแห่ทุกวันพระจนสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี การแห่ต้นดอกไม้แห่ตอนกลางคืน เวลา 1 ทุ่ม แห่ภายในวัดรอบอุโบสถ จำนวน 3 รอบ ความหมายคือ รอบที่ 1 บูชาพระพุทธ รอบที่ 2 บูชาพระธรรม รอบที่ 3 บูชาพระสงฆ์ ครบ 3 รอบ แล้ว ตั้งต้นดอกไม้บูชาไว้ในวัด 1 คืน

องค์ประกอบต้นดอกไม้  ส่วนโครงสร้างใช้ไม้ไผ่ประดับด้วยดอกไม้สดที่มีตามฤดูกาล ต้นดอกไม้ตำบลแสงภามีเอกลักษณ์เฉพาะคือเป็นต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก  ต้นใหญ่สุดมีความกว้าง 3 เมตร สูง 25 เมตร จำนวนต้นดอกไม้แต่ละคืนมีจำนวนตั้งแต่ 3 ต้น ถึง 20 ต้น การแห่จะโยกตามเสียงกลอง ฉิ่ง ฉาบ ฑ้อง พิณ แคน
About us | Promotion | Accommodation | Recreation & Facilities | Location | Local Info | Rates & Reservation | Gallery | Contact Us